Tuesday, May 29, 2012

hidayah cinta dan bara cinta canberra

novel hidayah cinta  dan bara cinta canberra merupakan  karya ilham hamdani. novel ini menjadi pilihan aku dalam menyiapkan tugasan Projek Imiah Tahun Akhir di UPM.

dalam menganalisis karya ini, aku menumpukan kepada watak wira. sememangnya watak utama dalam novel ini adalah seorang lelaki.

Thilmisani merupakan watak utama dalam Hidayah Cinta...
Ikmal Hakimi pula watak utama dalam Bara Cinta Canberra......


bersambung....

No comments:

Post a Comment